Hyvä tietää – Hautajaisten järjestäminen

Surun kohdatessa ajatukset ovat sekaisin ja käytännön asioiden hoitaminen on raskasta. Hautajaisten järjestäminen pitäisi aloittaa, mutta usein on vaikea tietää, mitä kaikkea hautajaisiin sisältyy ja mistä tulisi aloittaa.

Suruliputus

Liputus järjestetään yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla. Hautauspäivänä liputetaan kotona ja muistotilaisuuden pitopaikassa.

Kuolintodistus ja hautauslupa

Sairaala toimittaa kuolintodistuksen rekisteriviranomaisille virkateitse sekä antaa yhden kappaleen omaiselle. Hautaamista varten tarvitaan hautauslupa, joka toimitetaan hautauspaikkakunnan hautausmaan omistajalle. Jos vainaja tuhkataan, lupa esitetään krematorion omistajalle. Käytännössä hautaustoimisto hakee hautausluvan vainajan (sairaalasta) noudon yhteydessä.

Hautaustapa

Omaiset voivat valita toimitetaanko arkku- vai tuhkahautaus. Hautaustoimistossa valitaan arkku sekä tarvittaessa uurna. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuunlaitosta sekä kuljetuksesta siunaus- tai hautauspaikalle.

Siunaustilaisuus ja uskonnottomien saattohetki

Varataan tilaisuuden aika, paikka ja siunaava pappi tai puhuja.

Muistotilaisuus

Varataan muistotilaisuuden pitopaikka ja järjestetään tarjoilu. Sovitaan ohjelmasta ja adressien lukijasta. Tilaisuuteen toimitetaan yleensä valokuva poismenneestä.

Hautaus

Hautajaisia järjestettäessä hautauspalvelun kanssa sovitaan arkku- tai tuhkahautauksesta haluttuun hautapaikkaan. Käytettäessä vanhaa sukuhautaa hautauspalvelu hoitaa muistomerkin siirron ja ilmoittaa tarvittavat tiedot seurakunnalle. Uurnahautauksen ollessa kyseessä selvitetään tuhkan luovutuksen ajankohta, paikka ja uurnanlaskuaika.

Kukat

Huolehditaan tilojen koristelusta, arkku- ja uurnakoristeista, omaisten kukkalaitteista ja hautahavuista.

Kantajat

Sovitaan arkunkantajat, jos arkku kannetaan ulos kappelista. Yleensä kuusi henkilöä.

Ohje kantajille

Hautajaiskutsu

Suunnitellaan lehti-ilmoitus tai kutsukortit.

Kuolinilmoitus

Päätetään lehtiin tulevan ilmoituksen teksti ja ilmestymisaika.

Valokuvaus

Sovitaan valokuvauksesta.

Saattoväen kuljetukset ja majoitus

Tilataan tarvittaessa yhteiskuljetus ja laaditaan ajo-ohjeet. Varataan huoneet yöpyjille.

Kuolemasta tiedottaminen

Ilmoitetaan kuolemasta työnantajalle, pankille, Kansaneläkelaitokselle, vakuutusyhtiölle, taloyhtiölle ja yhdistyksille.

Kiitosilmoitus

Suunnitellaan lehti-ilmoitus ja kiitoskortit.

Avustukset

Selvitetään mahdolliset henkivakuutukset ja hautausavustukset (toimeentulotuki, työnantajat, sotainvalidit).

Muistomerkki

Valitaan ja asennetaan muistomerkki, sovitaan kaiverruksista ja tehdään haudanhoitosopimus.

Perunkirjoitus

Toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

Lue lisää perunkirjoituksesta (.pdf)

Perhe-eläke

Lue lisää perhe-eläkkeestä

Ryhmähenkivakuutus

Lue lisää ryhmähenkivakutuksesta