Hyvä tietää

Suruliputus
Liputus järjestetään yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla. Hautauspäivänä liputetaan kotona ja muistotilaisuuden pitopaikassa.

Kuolintodistus ja hautauslupa
Sairaala toimittaa kuolintodistuksen rekisteriviranomaisille virkateitse sekä antaa yhden kappaleen omaiselle. Hautaamista varten tarvitaan hautauslupa, joka toimitetaan hautauspaikkakunnan hautausmaan omistajalle. Jos vainaja tuhkataan, lupa esitetään krematorion omistajalle. Käytännössä hautaustoimisto hakee hautausluvan vainajan (sairaalasta) noudon yhteydessä.

Hautaustapa
Omaiset voivat valita toimitetaanko arkku- vai tuhkahautaus. Hautaustoimistossa valitaan arkku sekä tarvittaessa uurna. Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta, arkkuunlaitosta sekä kuljetuksesta siunaus- tai hautauspaikalle.

Siunaustilaisuus ja uskonnottomien saattohetki
Varataan tilaisuuden aika, paikka ja siunaava pappi tai puhuja.

Muistotilaisuus
Varataan muistotilaisuuden pitopaikka ja järjestetään tarjoilu. Sovitaan ohjelmasta ja adressien lukijasta. Tilaisuuteen toimitetaan yleensä valokuva poismenneestä.

Hautaus
Hautauspalvelun kanssa sovitaan arkku- tai tuhkahautauksesta haluttuun hautapaikkaan. Käytettäessä vanhaa sukuhautaa hautauspalvelu hoitaa muistomerkin siirron ja ilmoittaa tarvittavat tiedot seurakunnalle. Uurnahautauksen ollessa kyseessä selvitetään tuhkan luovutuksen ajankohta, paikka ja uurnanlaskuaika.

Kukat
Huolehditaan tilojen koristelusta, arkku- ja uurnakoristeista, omaisten kukkalaitteista ja hautahavuista.

Kantajat
Sovitaan arkunkantajat, jos arkku kannetaan ulos kappelista. Yleensä kuusi henkilöä.

Hautajaiskutsu
Suunnitellaan lehti-ilmoitus tai kutsukortit.

Kuolinilmoitus
Päätetään lehtiin tulevan ilmoituksen teksti ja ilmestymisaika.

Valokuvaus
Sovitaan valokuvauksesta.

Saattoväen kuljetukset ja majoitus
Tilataan tarvittaessa yhteiskuljetus ja laaditaan ajo-ohjeet. Varataan huoneet yöpyjille.

Kuolemasta tiedottaminen
Ilmoitetaan kuolemasta työnantajalle, pankille, Kansaneläkelaitokselle, vakuutusyhtiölle, taloyhtiölle ja yhdistyksille.

Kiitosilmoitus
Suunnitellaan lehti-ilmoitus ja kiitoskortit.

Avustukset
Selvitetään mahdolliset henkivakuutukset, eläkkeet ja hautausavustukset.

Muistomerkki
Valitaan ja asennetaan muistomerkki, sovitaan kaiverruksista ja tehdään haudanhoitosopimus.

Perunkirjoitus
Toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä.

Hautauspalvelussa huolehditaanomaisten näin toivoessa kaikki järjestelyt.