Begravningstjänst Munksnäs

Vi har strävat till att på vår byrå göra besöket så enkelt som möjligt för kunden. Vi agerar finkänsligt och på kundens villkor utan att glömma den minsta detalj. Avtalet vi gör upp med kunden garanterar att allt går som ni önskar.

Tervetuloa – välkommen

Begravningstjänst Pietét - Tölö

Renja Alisalo

Mannerheimvägen 40
00100 Helsingfors

Öppet mån-fre 9.00-16.00

tel (09) 726 0711
fax (09) 726 0799 

Dejour 24 h
tel (09) 726 0711

e-post: renja.alisalo@pietet.fi

Aktuellt

Ta kontakt