Begravningstjänst Munksnäs

Vi har strävat till att på vår byrå göra besöket så enkelt som möjligt för kunden. Vi agerar finkänsligt och på kundens villkor utan att glömma den minsta detalj. Avtalet vi gör upp med kunden garanterar att allt går som ni önskar.

Tervetuloa – välkommen

Begravningstjänst Pietét - Munksnäs

Anneli Taponen

Hoplaksvägen 3 
00330 Helsingfors

Öppet mån-fre 9.00-16.00

tel (09) 488 140
fax (09) 488 142

Dejour 24 h
tel (09) 488 140

e-post: laura.saarinen@pietet.fi

Aktuellt

Ta kontakt