Pietét - begravnings­byråer

De anhöriga ansvarar för begravningen, begravningsbyråns uppgift är att ge råd och hjälpa. Om man så önskar kan man överlåta uppdraget helt åt begravningsbyrån eller delvis sköta det själv.

Det bästa sättet är att kontakta oss direkt så att vi tillsammans kan planera en tidtabell samt en helhet  som passar bäst.

Ordet PIETÉT betyder andaktsfull högaktning, värdesättning och kärlek för människor, seder och traditioner.