Bra att veta

Sorgflaggning

Sorgflaggning enligt allmän princip på dödsdagen hemma och på arbetsplatsen.

På begravningsdagen flaggar man hemma och på den platsen där minnestunden anordnas.

Dödsattest och gravläggningstillstånd

Sjukhuset utställer en dödsattest till registreringsmyndigheterna och ett exemplar åt de anhöriga. För gravläggning fodras ett gravläggningsintyg, som levereras till innehavaren av begravningsplatsen.

Om den avlidne kremeras ges intyget till ägaren av krematoriet.

I praktiken söker begravningsbyrån begravningsintyg i samband med att den avlidne transporteras (från sjukhuset).

Begravningssätt

De anhöriga väljer begravningssättet, kista eller kremering.

I begravningsbyrån väljs kista och vid behov urna.

Begravningsbyrån ombesörjer den avlidnes klädsel, kistläggning samt transport till jordfästning och begravningsplats.

Vi reserverar tid, plats, jordfästande präst eller talare för jordfästningen samt för ateisters minnestund.

Minnesstund

Man reserverar plats för minnesstunden och eventuell servering.

Man gör programmet samt utser den person som läser adresserna.

Vid minnesstunden finns i allmänhet ett foto av den avlidne.

Gravläggning

I samråd med byrån gör man upp om den önskade gravplatsen.

Vid användningen av en gammal familjegrav sköter byrån om flyttning av stenar och vid behov de nödvändiga uppgifterna till församlingen.

Vid kremering gör man upp om tid för tidpunkten då urnan överlåts, platsen och nedläggningen av urnan.

Blommorna

Vi tar hand om blomsterarrangemangen för lokaliteten, kistan och urnan, kondoleansblommorna för de egna, samt granris vid graven.

Bärare

Vi sköter om att det finns bärare av kistan om kistan bärs ut ur kapellet, i regel 6 personer.

Begravningsinbjudan

Vi planerar tidningsannonsen eller inbjudningskorten.

Dödsannons

Vi besluter om annonsens text och annonseringsdag i tidningen.

Fotografering

Vi planerar fotograferingen.

Vi organiserar  transporten och inkvarteringen av begravningsgästerna.

Vi beställer vid behov samtransport och planerar körrutten.

Annonsering vid dödsfall

Vi meddelar arbetsgivaren, banker, Kela, försäkringsbolag och föreningar.

Vi planerar tidningsannonsen och tackkorten.

Bidrag

Klargör eventuella livförsäkringar, pensioner och begravningsbidrag.

Minnesmärken

Väljer och kommer överens om minnesmärke, graveringar och gör upp om gravskötseln

Bouppteckning

Bouppteckning förrättas inom 3 mån efter dödsfallet.

Vid begravningstjänsten sköter vi alla arrangemang ifall de anhöriga så önskar.