Program

Jordfästningen och minnesstunden bör avspegla den avlidnes livsåskådning.

Oberoende om det är frågan om en kyrklig jordfästning eller civil förrättning gör musik eller annat program tillfället högtidligt.

Kyrklig förrättning förrättas ofta av den egna församlingens präst och kantor, vid civil förrättning kan förutom de anhöriga en yrkeskunnig festtalare medverka.

Vi hjälper till med att planera programmet och via oss finns det att få både festtalare och uppträdande konstnärer.