Bouppteckning

Bouppteckningen bör upprättas inom 3 mån från dödsfallet.

Bouppteckning bör hållas oberoende om den avlidne haft förmögenhet eller inte.

I bouppteckningen klargörs den avlidnas (änkans/änklingens) förmögenhet och eventuella skulder.

Bouppteckningsdokumentet kan utgöra grunden till arvsskifte.

Det lönar sig att kontakta oss i god tid angående bouppteckningen vi gör upp kostnadsförslag

De viktigaste dokumenten

  • släktutredning och ämbetsbevis
  • äktenskapsförord
  • testamente
  • dokument bör uppvisas från den tidigare först avlidna makans/makens bouppteckning.
  • eventuella andra dokument som härrör sig till arvs- skiftet.
  • saldointyg från bankerna
  • uppgifter om värdet på aktier, värdepapper och fastigheter
  • uppgifter om dödsboets utgifter (räkningar)

Mera om bouppteckningar (.pdf)

Kontakt Helsingfors och Esbo

Hautauspalvelu Pietét Oy
Tel. (09) 726 0711

Kontakt Åbo

Varatuomari Hannu Vehanen
Tel. (02) 232 2272 eller 0400 820 964
hannu@vehanen.fi
www.vehanen.fi