Begravnings­byrå med fullständig service

Oberoende om det är frågan om en kyrklig jordfästning eller civil förrättning gör musik eller annat program tillfället högtidligt.

Vi hjälper gärna till med att planera programmet och via oss finns det att få både festtalare och uppträdande konstnärer; sångare, musiker, körer osv.

Ofta låter man också trycka upp ett programblad med jordfästningens innehåll och psalmord.