Perunkirjoituksen muistilista – nämä kaikki tiedot ja asiakirjat tarvitaan

 1. Sukuselvitys, eli katkeamaton sarja virkatodistuksia vainajasta 15 ikävuodesta alkaen kuolemaan saakka. Sukuselvityksestä tulee selvitä kaikki seurakunnat tai maistraatit, joissa vainaja on ollut kirjoilla. Mikäli vainaja on ollut lapseton, on sukuselvitykset tehtävä vanhemmista alkaen.
 2. Virkatodistukset kaikista pesän osakkaista, mikäli vainajan sukuselvityksistä ei käy ilmi onko osakas elossa ja missä hän on kirjoilla. Jos joku perillisistä on kuollut, on hänestä oltava sukuselvitykset kohdassa 1 mainitulla tavalla, jotta saadaan selville hänen sijaansa tulevat perilliset.
 3. Pesän osakkaiden osoitetiedot.
 4. Mahdolliset avioehdot ja testamentti.
 5. Muut asiakirjat, jotka pesän varojen selvittämiseksi ovat tarpeen:
  • Pankista kuolinpäivän saldotodistus talletuksista, veloista, tiedot kiinnityksistä sekä mahdollisen tallelokeron sisällöstä.
  • Arvopaperit: esimerkiksi pankin omaisuusluettelo tai ote arvo-osuustilistä.
  • Vainajan omakotitaloon, lomakiinteistöön tai muuhun kiinteistöön liittyvät lainhuudatukset, kiinteistöverotiedot ja kauppakirja.
  • Tiedot muusta arvokkaasta omaisuudesta, kuten auton tai veneen rekisteriote ja tiedot arvoirtaimista.
  • Perukirja ja tiedot kuolinpesästä, mikäli vainaja on osakkaana jakamattomassa kuolinpesässä.
 6. Jos vainajalta jää leski, on myös lesken varat ilmoitettava perunkirjoituksessa.
 7. Jos vainajan puoliso on kuollut aikaisemmin, on esitettävä hänen jälkeensä tehty perukirja ja mahdollinen ositus- ja perinnönjakosopimus.
 8. Vainajan elinaikaan tai hautaukseen liittyvät hautaukseen liittyvät kuitit, joiden eräpäivä on kuolinpäivän jälkeen. Mielellään myös vainajan käyttötilin tiliotteet kuolinkuukaudelta ja sen jälkeiseltä ajalta.
  • Tyypillisiä ja verotuksessa vähennyskelpoisia laskuja ovat hautaukseen liittyvät kulut kokonaisuudessaan, hautakivi, sairaala- ja hoitolaskut, sähkö-, puhelin- ja jätelaskut, perunkirjoitukseen liittyvät viranomaislaskut sekä perunkirjoituspalkkio.
  • Tositteita vainajan varoista ja veloista ei toimiteta verotoimistoon ilman verotoimiston pyyntöä.