Perukirja

Perunkirjoituksessa luetteloidaan vainajan oikeudenomistajat, vainajan ja mahdollisen eloonjääneen puolison varat ja velat, pesän velat sekä muut erityisesti perintöveron määräytymiseen vaikuttavat seikat.

Perukirjan sisältö

 • Perunkirjoituksen aika ja paikka
 • Vainajan täydellinen nimi, kotipaikka, henkilötunnus ja kuolinpäivä
 • Osakkaiden henkilö- ja osoitetiedot sekä sukulaisuus perittävään
 • Ketkä ovat perunkirjoituksessa saapuvilla ja miten tieto toimituksesta on osakkaille annettu
 • Pesän sekä elossa olevan puolison varat ja velat kuolinhetkellä
 • Mahdollisen avioehdon ja testamentin sisältö
 • Maininta mahdollisesta ennakkoperinnöstä tai kolmen vuoden aikana osakkaille annetuista lahjoista
 • Eloonjääneen puolison ilmoitukset siitä, käyttääkö hän oikeuttaan pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana tai kieltäytyykö luovuttamasta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille
 • Mahdolliset perittävän kuoleman johdosta maksettavat vakuutuskorvaukset ja taloudelliset tuet
 • Pesän ilmoittajan valaehtoinen vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta
 • Mahdolliset muut seikat, joilla saattaa olla merkitystä osakkaiden tai verotuksen kannalta, kuten esimerkiksi perinnöstä luopuminen