Perintöverotus

I-veroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän aviopuoliso, suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva perillinen, aviopuolison suoraan alenevassa polvessa oleva perillinen, perinnönjättäjän kihlakumppani erityisistä syistä, avopuoliso jos on tai on ollut yhteinen lapsi tai ovat olleet aikaisemmin avioliitossa. Muut kuuluvat veroluokkaan II.

Verotuksen määrään voi vaikuttaa perukirjaan merkittävillä ilmoituksilla lesken oikeuksien käyttämisestä , perinnöstä luopumisella, testamenttimääräyksillä tai ennakkoluovutuksilla.

Perintövero I veroluokassa:

Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta
20 000 100 9 %
40 000 1 700

11 %

60 000 3 900

14 %

200 000 23 500 17 %
1 000 000 159 500 20 %

Perintövero II veroluokassa:

Verotettavan osuuden arvo euroina Veron vakioerä osuuden alarajan kohdalla euroina Veroprosentti ylimenevästä osasta
20 000 100 21 %
40 000 4 300 27 %
60 000 9 700 33 %
1 000 000 319 900 36 %

Alle 20 000 euron perintöosuus on kokonaan verovapaa. Sen ylittävästä osuudesta menee veroa 100 euroa + 8 prosenttia. Esimerkiksi perintövero 30 000 euron perinnöstä saadaan laskutoimituksella (30 000-20 000)x8%+100 = 800.

Aviopuolisolla ja perinnönjättäjän alaikäisellä lapsella on oikeus tehdä vähennys verotettavasta osuudesta. Tällöin se alkaa leskellä vasta 80 000 eurosta ja alaikäisellä lapsella 60 000 eurosta.