Transport av de avlidna

I samband med transporten av den avlidne sköter vi också om påklädning och kistläggning. Förutom lokalt sköter vi också om alla andra transporter i hemlandet och utlandet.

Vår transport dejourerar 24h

Esbo    09 - 4559 5650
Helsingfors  09 - 726 0711
Åbo    02 - 2780 760 eller 040 - 7779022                                                                                 Nådendal 02 - 2780 760 eller 040 - 7779022