Begravningstjänst Munksnäs

Vi har strävat till att på vår byrå göra besöket så enkelt som möjligt för kunden. Vi agerar finkänsligt och på kundens villkor utan att glömma den minsta detalj. Avtalet vi gör upp med kunden garanterar att allt går som ni önskar.

Tervetuloa – välkommen.

Begravningstjänst Pietet Ab - Munksnäs

Laura Saarinen

Hoplaksvägen 3 
00330 Helsingfors

tel. (09) 488 140
fax (09) 488 142

email: laura.saarinen@pietet.fi

Dejourering 24h
tel. (09) 488 140

Aktuellt:


 

Ta kontakt