Bra att veta

Sorgflaggning:

Sorgflaggning enligt allmän princip på dödsdagen hemma och på arbetsplatsen.

På begravningsdagen flaggar man hemma och på den platsen där minnestunden anordnas.

Dödsattest och gravläggningstillstånd:

Sjukhuset utställer en dödsattest till registreringsmyndigheterna och ett exemplar åt de anhöriga. För gravläggning fodras ett gravläggningsintyg, som levereras till innehavaren av begravningsplatsen.

Om den avlidne kremeras ges intyget till ägaren av krematoriet.

I praktiken söker begravningsbyrån begravningsintyg i samband med att den avlidne transporteras (från sjukhuset).

Begravningssätt:

De anhöriga väljer begravningssättet, kista eller kremering.

I begravningsbyrån väljs kista och vid behov urna.

Begravningsbyrån ombesörjer den avlidnes klädsel, kistläggning samt transport till jordfästning och begravningsplats.

Vi reserverar tid, plats, jordfästande präst eller talare för jordfästningen samt för ateisters minnestund.

Minnesstund:

Man reserverar plats för minnesstunden och eventuell servering.

Man gör programmet samt utser den person som läser adresserna.

Vid minnestunden finns i allmänhet ett foto av den avlidne.

Gravläggning:

I samråd med byrån gör man upp om den önskade gravplatsen.

Vid användningen av en gammal familjegrav sköter byrån om flyttning av stenar och vid behov de nödvändiga uppgifterna till församlingen.

Vid kremering gör man upp om tid för tidpunkten då urnan överlåts, platsen och nedläggningen av urnan.

Blommorna:

Vi tar hand om blomsterarrangemangen för lokaliteten, kistan och urnan, kondoleansblommorna för de egna, samt granris vid graven.

Bärare:

Vi sköter om att det finns bärare av kistan om kistan bärs ut ur kapellet, i regel 6 personer.

Begravningsinbjudan:

Vi planerar tidningsannonsen eller inbjudningskorten.

Dödsannons:

Vi besluter om annonsens text och annonseringsdag i tidningen.

Fotografering:

Vi planerar fotograferingen.

Vi organiserar  transporten och inkvarteringen av begravningsgästerna.

Vi beställer vid behov samtransport och planerar körrutten.

Annonsering vid dödsfall:

Vi meddelar arbetsgivaren, banker, Kela, försäkringsbolag och föreningar.

Vi planerar tidningsannonsen och tackkorten.

Bidrag:

Klargör eventuella livförsäkringar, pensioner och begravningsbidrag.

Minnesmärken:

Väljer och kommer överens om minnesmärke, graveringar och gör upp om gravskötseln

Bouppteckning:

Bouppteckning förrättas inom 3 mån efter dödsfallet.

Vid begravningstjänsten sköter vi alla arrangemang ifall de anhöriga så önskar.