Bouppteckning

Bouppteckningen bör upprättas inom 3 mån från dödsfallet.

Bouppteckning bör hållas oberoende om den avlidne haft förmögenhet eller inte.

I bouppteckningen klargörs den avlidnas (änkans/änklingens) förmögenhet och eventuella skulder.

Bouppteckningsdokumentet kan utgöra grunden till arvsskifte.

Det lönar sig att kontakta oss i god tid angående bouppteckningen vi gör upp kostnadsförslag

DE VIKTIGASTE DOKUMENTEN

  • släktutredning och ämbetsbevis
  • äktenskapsförord
  • testamente
  • dokument bör uppvisas från den tidigare först avlidna makans/makens bouppteckning.
  • eventuella andra dokument som härrör sig till arvs- skiftet.
  • saldointyg från bankerna
  • uppgifter om värdet på aktier, värdepapper och fastigheter
  • uppgifter om dödsboets utgifter (räkningar)